Kunst plakater

Plakaten har min store interesse på grund af muligheden for stor udbredelse og den meddelelses kraft der ligger i dialogen mellem tekst og billede. De skaber tilsammen det helhedsbillede og budskab man ønsker at meddele, uden man behøver den store uddannelse for at forstå hvad det handler om.

Trangen til at meddele sig til andre, har vel stort set eksisteret lige siden den dag mennesket fandt ud af at de ikke var alene i verden og begyndte at fortælle og oplyse andre om hvad de vidste som kunne gavne andre. Måske er de første  kunst plakater hulemalerierne, hvor plakatmageren vil fortælle andre om jagtmetoder, dyrearter på stedet og en meddelelse.

”VED NÆSTE FULDMÅNE MØDES VI VED DEN STORE KLIPPE OG SLÅR DYR IHJEL OG SER SLÅS KAMP”

Plakatens udvikling er sket langsomt igennem århundreder, de første er vel nogle tegn ridset i træplader og på kæppe. Andre steder udviklede plakaten sig ved at man hugge meddelelser i stenblokke. Senere blev der brugt dyrehuder, som blev dekoreret med de oplysninger man ville videregive ved hjælp af små pinde med blødgjorte ender som man dyppede i blod og ler.

Plakatens første store gennembrud er på det tidspunkt hvor verden virkelig lukker sig op, da skriftsprog og opfindelsen af papir går op i en højere enhed.

Plakaternes andet store gennembrud og dermed også kunst plakater kommer ved litografiets opdagelse og hvor trykteknikken gør det muligt at producere uanede mængder af samme plakat. Jeg tænker på de plakater som blev lavet i Paris og rundt omkring i verden af mange af datidens kunstnere.

De plakater jeg mindes som hang over alt og var en naturlig del af hver dagen, har helt sikkert sat sit præg på mig og mit billedsprog, de er fra min barndom (fra ca.1940)og frem. På det tidspunkt var vi omgivet af cirkus plakater, fodbold plakater, bokse plakater, Jazz plakater og show plakater. Alle mulige tænkelige arrangementer havde plakater og de 2 stærke ingredienser, nemlig billede og tekst der stod tydeligt frem.

Billedet på plakaten viste hvad der skulle foregå og teksten viste hvor og hvornår

Så enkelt er det ….og dog så svært at være enkel og præcis

Plakater i dag er lidt af et særsyn,” lige bortset fra koncert plakater” og kunst plakater men det er nok mest på grund af at der ikke er så mange steder at hænge dem op. De steder der var, er lige så stille fjernet og plakater betragtes af mange som By forurening, hvad jeg absolut ikke synes plakater er. Det er blevet svært at finde steder til ophængning og de få steder der er, styres af plakatmafiaen med hård hånd.

Jeg har i gemmen tiderne vel nok skabt små 100 forskellige kunst plakater og man kan sige jeg laver 2 forskellige slags. Den ene er dem jeg selv producerer til udstillinger og salg, hvor budskabet er mere bredt,men hvor billede og tekst skaber en dialog og gir lidt mere perspektiv i hverdagen f.eks. ”KYSSEKLAR ”- ”JEG OVERGÌR MIG ALDRIG ” – ”PAUSE I PARKEN ” og lignende.

Den anden slags er dem der har et mere bestemt formål og som regel er bestilt af organisationer, foreninger og andre interesse grupper.        

Bl.a. kan jeg nævne flg. Plakater:

”Dit liv er osse mit liv ” Dansk Sosialrådgiverforening

”1. Maj” Arbejdernes Fællesorganisation, København

”Ferie liv ” HK’s sommerlejer

”Kærligheden længe leve ” AIDS sekretariatet

”Nye bøger ” Dansk boghandlerforening

”Kraft Karlen ” Dansk EL Forbund

”Et godt sted at være ” Centralindstillingsudvalget for studenterboliger

”Plads til alle ” Arbejdernes internationale forum.

”Hjerteven ” Hjerteforeningen.

”Viden åbner verden ” LVU.

”Copenhagen Jazz ” Københavns Jazz Festival

”Med en på nakken ” Politiets kunstforening.

”Fremtidens port ” Specialarbejderforbundet.

”Lytte – Føle - opleve ” Dansk Blindesamfund

”Rotternes gade” Vesterbro Ungdomsgård.

”Mobning ” Dansk Skoleformidling.

”Viden viser vejen ” Danmarks Lærerforening.

”Var der noget ” Indenrigsministeriets antivolds kampagne.

”Livet er som en gave ” Børnehjælpsdagen.

”Rødt forår ” Det Danske Socialdemokrati.

”OL 2012 ” Paraolympics London 2012